War with the fridge

smaroula-pandelis-psychologist-o-polemos-me-to-psygeio-cover

December 2006.

Dr Smaroula Pandelis presented her book 'War with the fridge' at 'Theatro Technis Karolos Koun'.

smaroula-pandelis-psychologist-o-polemos-me-to-psygeio-1

smaroula-pandelis-psychologist-o-polemos-me-to-psygeio-2

smaroula-pandelis-psychologist-o-polemos-me-to-psygeio-3

smaroula-pandelis-psychologist-o-polemos-me-to-psygeio-4

 
patakis-logo